El programa

Pantalla de benvinguda:

 

Valoracions, moviments i estadístiques són gràfiques o números sobre com has estat valorat -però mai amb la dada de qui- i quins pagaments o cobraments has tingut de cada persona concreta.

Transferències permet pagar a un altre usuari una quantitat acordada.

 

Autovaloración

 

Usuari proposant els seus valors i comportaments; tot i que es llegeix en tercera persona, es refereix i el contesta a ell mateix.

Amb no, opina però no compleix aquell valor. Amb sí, diu que el compleix. Marcant ignorar, no vol ser valorat sobre això i aquella frase no apareixerà en pantalles alienes, no podrà ser valorat sobre allò. I tampoc no rebria monedes per aquell valor.

Aquí s´anomenen punts, però en el procés d´instal·lació pot triar-se qualsevol nom per a la moneda.

Usuari valorant a un altre, després de triar-lo d´una llista o des d´una recerca. Amb sí, fa que mereixi una moneda per complir aquell valor. Moneda que no surt d´ell, sinó del tresor general. Marcant doble fa que mereixi més monedes per aquell mateix valor, que compliria més encara del que creia.

 

Una valoración ajena

 

Administració, tauler de control:

Panel de control

 

Per a qui administra/en, el tauler de control d´usuaris; figura la seva quantitat de monedes, els seus moments d´accés i les eines per editar dades de l´usuari.

 

Panorámica de usuarios

 

Múltiple signatura de més d´un administrador per autoritzar operacions especials. Facilita la transparència en la gestió.

 

Múltiples contraseñas para gestión

 

 

Preguntes més freqüents >

 

 

Notas de la nueva versión,