Descàrrega

 

L´aplicació és per a servidors, que al seu torn emeten l´aplicació a màquines personals o navegadors de telèfons o tauletes. No és per a ordinadors personals que normalment no funcionen com a servidors 24 h.

 

zip    y abajo, tgz

 

Instal·lació en una aula educativa

KT pot ser interessant per treballar educació en valors. Els comportaments i valors que vulgueu treballar en el centre. Teniu dues opcions: o bé instal·lar-lo a l´ordinador del servidor de l´aula i usar-lo dintre de l´horari i recinte educatiu, o bé a la pròpia pàgina del centre, accessible en qualsevol altre temps i lloc. En aquest cas demana al teu servidor educatiu que t´habiliti les extensions .php.

Per a la primera opció has d´instal·lar KT sobre un gestor de bases de dades que a més permeti l´ús de php. Pots descarregar-te´n un aquí.

En tot cas, segueix els passos següents:

 


 

Instal·lació en qualsevol servidor

Per a usuaris mitjans que dominen la configuració de servidors. En aquest exemple, un servidor W2003 amb Xampp 1.8.0

Abans de seguir, hauries de tenir clar amb quins valors i comportaments humans treballaràs, agrupats en categories generals, el nom de la persona o persones que administraran l´aplicació -no necessàriament les mateixes que ara la instal·len- i el nom que donaràs a la teva moneda.

 

Una vegada tinguis disposat un gestor de bases de dades com per exemple aquest,

Instalar

crea una base de dades amb el nom previst.

Crear base de datos.

Posa en marxa aquest mòduls.

Iniciar Apache y Mysql

Després a, per exemple la ruta C:/Xampp, busca la carpeta htdocs

Meter la carpeta en el servidor.

i posa-hi una carpeta amb tot el que hagis descarregat d´aquí, descomprimit. Per exemple, aquí l´anomenada KT.

Meter la carpeta en el servidor.

Si vols posar-ho en una aula educativa -amb màquines dins de la teva pròpia xarxa- busca, a l´exemple de Xamp, la ruta

c:/xampp/apache/conf/extra

I obre l´arxiu httpd-xampp.conf     Quan trobis això:

#
# New XAMPP security concept
#

Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/8
ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var

substitueix-ho per això altre, afegint-hi un #

#
# New XAMPP security concept
#

Order deny,allow
#Deny from all
Allow from 127.0.0.0/8
ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var

 

Busca l´install dintre de KT. Inicia´l. En el nostre exemple, seguint la ruta 172.26.0.10:8080/KT/Install, invoques això:

 

Inicio de la instalación.

 

Llegeix-te l´avís legal sobre la base de dades que crearàs.

Aquí tens orientacions per legalitzar una base de dades personals, segons la legislació espanyola.

 

Conexión a la base de datos.

 

Posa el nom de la base de dades que acabes de crear.

 

Configuración básica

 

Dona els noms tal com tenies previst. El correu serà el remitent "institucional" dels administradors. Potencia és la quantitat tancada de monedes amb les quals treballareu, entre cent i un milió de monedes. Per a properes versions afegirem més exponents. Marca eliminar taules si estàs fent una segona instal·lació i vols esborrar l´anterior. Pots usar les categories bàsiques de valors i comportaments que hem posat predefinides, més tard les podràs canviar.

 

Administradores

 

El super-administrador gestor de continguts és la màxima jerarquia a l´aplicació. És la persona que controla el CMS, el sistema de gestió de continguts SWPHP i també el mòdul KPTL que hi corre a sobre. Dona d´alta els usuaris, comprova els repartiments, en definitiva, és el "banquer". Sembla raonable que també en sigui usuari. Diguem que totes les atribucions jerarquitzades són

 1. Instal·lar

 2. Decidir quines altres signatures seran necessàries per al control del CMS o de KPTL

 3. I quines altres signatures de jerarquia inferior seran necessàries per controlar el tauler de KPTL

 4. Afegir, editar i eliminar persones, juntament amb els responsables dels atributs 1 i 2

 5. Afegir, editar o eliminar categories de valors i comportaments, o conjunts d´aquestes preguntes, juntament amb els responsables d´1 i 2

 6. Afegir, editar o eliminar preguntes sobre valors, dintre d\´aquestes categories, juntament amb els responsables d´1 i 2

 7. Veure la panoràmica de tota la quantitat de monedes repartides o romanents en el tresor

 8. Publicar notícies, anuncis o preus

 9. Usar l\´aplicació: valorar-se a sí mateix i als altres, pagar o cobrar transferències

 

Està dissenyat perquè l´accés a les primeres requereixi més signatures, més persones posant la seva contrasenya davant d´una mateixa pantalla. I perquè l´usuari habitual usi normalment la 9 o les 8 i 9. Però podeu configurar les vostres pròpies normes d´atribucions.

 

Más administradores

 

Així, amb més d´una persona davant la pantalla gestora, els usuaris poden confiar en una administració menys oligàrquica.

 

Modo del motor de reparto

 

El motor de repartiment actua una sola vegada, potser millor -simbòlicament- a la nit, donant temps d´aquesta manera a la possibilitat de sospesar millor els judicis mutus entre usuaris. Però també es pot accionar per la simple entrada de visites.

Hi ha una línia de codi especial que l´administrador pot crear en un altre pas, i executar per avançar així el pas d\´un dia a mode fictici. Molt útil en períodes inicials de prova del programa. D´aquest recurs no s´hauria d´abusar: confondria els usuaris que esperen que el programa calculi i distribueixi el repartiment només una vegada al dia. A l´exemple, per la ruta 127.0.0.1:8080/KT/cron/kptl_diario.php´c=cambiame&forzar=1.

Aquest motor de repartiment no afecta el pagament o cobrament de transferències entre usuaris, que sempre són instantànies.

 

Instalado

 

A partir d´ara tindràs dos taulers de control importants: el tauler general i, dintre d´aquest, el de KPTL. El primer que has de fer és anar a les categories de preguntes i editar cada categoria o les preguntes que incloguin.

En el tauler també poses usuaris nous. Recorda que a aquestes persones els dones d´alta tu perquè t´ho han demanat, no es registren elles soles. Entraran amb una contrasenya provisional que els donaràs, els demanaràs que després la canviïn.

 

Panel de KPTL

 

Aquí edites les categories generals que englobaran els valors i comportaments amb els quals treballeu. Bàsics, Entorn, energia i màquines quotidianes, Treball en comú, Comunitat, Ús del programa mateix, per exemple.

 

Crear categorías de preguntas / respuestas de valores y comportamientos.

 

Aquí afegeixes preguntes sobre valors i comportaments dintre de cada categoria. El més adequat és que les redactis en tercera persona. També pots deixar-ne algunes amb el text "Futura pregunta [núm.]" i completar-la setmanes o mesos més tard.

Per al bon funcionament del motor de repartiment convé que el nombre de preguntes amb les qual es deixa fundada la instal·lació ja no s´alteri després. Al motor li és irrellevant quina redacció tinguin, sempre que la quantitat quedi fixada.

 

Crear preguntas sobre cada categoría.

 

Quan tinguis posades almenys cinc preguntes ja pots habilitat el funcionament de l´aplicació, marcant habilitar. Des d´aquest tauler de control complet, anant a KPTL > Configuració,

 

Panel de control completo

Habilitar KPTL.

 

i pots crear un codi per forçar l´acció del motor de repartiment instantani, com avançar el pas d´un dia.

 

Ejecución forzada del reparto, o paso del cron.

 

El codi encastat a l´script que vam veure en el pas 4 del procés d´instal·lació. Si l´uses serà convenient que ho sàpiguen tots els usuaris.

Ja tens allà la publicació de les teves notícies, útil per proposar llistes de preus per béns, serveis o impostos i tot el control del programa, sent super-administrador. Perquè si ets administrador, el teu tauler propi de control té menys funcions,

 

Panel de control de un admin.

 

encara que la teva presència, amb la teva contrasenya, podrà ser necessària perquè el super-administrador, el gestor de continguts, porti a terme algunes accions importants, si així ho heu configurat inicialment. Repeteixo, per donar més confiança als administrats.

Tingues en compte que els usuaris accediran a l´aplicació i només a ella, has de configurar el gestor servidor perquè no passin a la base de dades, per seguretat. Llegeix bé la guia de seguretat per a entorns de producció i no deixis en blanc la contrasenya root de la base de dades.

 

Seguridad del servidor

 

A continuació prova des de les màquines servides. Seguint l´exemple, per la ruta 172.26.0.10:8080/kt tenint cura del pas per proxys i tallafocs.

Descarrega en compressió zip i tgz.

Última versió corregida i augmentada: 12 novembre 2013.

Explica´ns sobre algun problema.

Que us sigui interessant i útil.